Mateusz Szczypa

radca prawny

Specjalizacja & Doświadczenie

Rozwody

  • Prowadzę sprawy rozwodowe, podział majątku i alimentacyjne od początku do końca.
  • Moja pomoc obejmu przygotowanie pism w toku procesu oraz reprezentację na rozprawach.
  • Ze względu na doświadczenie zawodowe, specjalizuję się w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych dotyczących przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. 

Odszkodowania

  • Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli i innych podmiotów gospodarczych, związanych z prowadzoną działalnością.
  • Dochodzenie odszkodowań obejmuje przede wszystkim przygotowanie pozwów, odpowiedzi na pozew i reprezentacja przed sądami.

Stała obsługa Przedsiębiorstw

  • Comiesięczne konsultacje rozwoju przedsiębiorstwa, obejmujące przede wszystkim kwestie podatkowe, odpowiedzialności kadry kierowniczej, zatorów płatniczych.
  • Bieżące konsultacje podejmowanych deyczji, szacowanie skutków podatkowych i ewentualnej odpowiedzialności.
  • Stałe przygotowywanie, aktualizowanie i opiniowanie umów zawieranych z pracownikami i kontrahentami.