Mateusz Szczypa

radca prawny

Specjalizacja & Doświadczenie

Stała obsługa Przedsiębiorstw

  • Comiesięczne konsultacje rozwoju przedsiębiorstwa, obejmujące przede wszystkim kwestie podatkowe, odpowiedzialności kadry kierowniczej, zatorów płatniczych.
  • Bieżące konsultacje podejmowanych deyczji, szacowanie skutków podatkowych i ewentualnej odpowiedzialności.
  • Stałe przygotowywanie, aktualizowanie i opiniowanie umów zawieranych z pracownikami i kontrahentami.

Przekształcenia przedsiębiorstw

  • Konsultacje obejmujące potrzeby przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie podatkowym oraz ograniczenia odpowiedzialności majątkowej.
  • Audyty prawne pozwalające na ustalenie jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie optymalna, po uwzględnieniu skutków podatkowych i odpowiedzialności majątkowej.
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do zmiany formy prowadzenia działalności, w tym wzorów dokumentów, przeszkolenie pracowników oraz Zarządu,

Odszkodowania

  • Dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli i innych podmiotów gospodarczych, związanych z prowadzoną działalnością.
  • Dochodzenie odszkodowań obejmuje przede wszystkim przygotowanie pozwów, odpowiedzi na pozew i reprezentacja przed sądami.