Regulaminy i polityki

Spis polityk i regulaminów

Polityka cookies

Strona mszczypa.pl zbiera w sposób automatyczny dane i informacje zawarte w plikach cookies oraz śledzi dane analityczne dot. odwiedzin strony. Zbierane dane nie pozwalają na ustalenie osoby, której dotyczą. Ponadto na stronie gromadzonesą dane podawane przez użytkowników w formularzach kontaktowych, te dane pozwalają na jednoznaczną identyfikację osób, których dotyczą.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych (w tym przypadku stron mszczypa.pl).

Zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Mateusz Szczypa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Szczypa Kancelaria Radcy Prawnego.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujący sposób:

 1. w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. do rozpoznawania urządzenia użytkownika i wyświetlania strony zgodnie z jego wcześniejszymi ustawieniami,
 2. do tworzenia statystyk na temat korzystania ze strony,
 3. do utrzymania sesji użytkownika, aby po zalogowaniu nie musiał ponownie wpisywać hasła i loginu (aż do czasu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywane do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Na stronie mszczypa.pl zastosowano następujące pliki cookies:

 1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej,
 2. zapewniające bezpieczeństwo, np. do wykrywania nadużyć przy uwierzytelnianiu,
 3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,
 4. funkcjonalne, czyli takie, które pozwalają na zapamiętanie niektórych ustawień, np. przybliżenia lub oddalenia strony,
 5. reklamowe, czyli takie, które pozwalają na zbieranie ogólnych danych natemat tego, w jaki sposób użytkownicy trafiają na stronę, czy zapoznają się z ofertą. Podstawowymi plikami marketingowymi są Pixele Facebooka orazusługa Googla Analytics.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach działania plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie – nie musi jednak tak być, jeżeli widzisz taką potrzebę, możesz zmienić ustawienia plików cookies, a jeżeli coś nie będzie działać, przed powrotem do poprzednich ustawień możesz skontaktować się z administratorem strony: radca@mszczypa.pl

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkowników strony wykorzystywane mogą być przez administratora serwisu oraz przez podmioty prowadzące remarketing.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Regulamin newslettera

Definicje:
 1. Usługodawca – usługodawcą newslettera dostępnego na stronie mszczypa.pl jest Mateusz Szczypa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Szczypa Kancelaria Radcy Prawnego,
 2. Newsletter/Usługa – usługa polegająca na przesyłaniu materiałów i informacyjnych o tematyce prawnej i biznesowej, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przy zapisie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 3. Użytkownik – osoba, która zapisała się na Newsletter.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Newslettera.
Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa zasady świadczenia usługi newsletter (dalej Newsletter) na stronie mszczypa.pl drogą elektroniczną, zapisywanie i wypisywanie się oraz tryb postępowania reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie mszczypa.pl i link do niego wysyłany jest w pierwszej wiadomości co umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • Zapisanie się na newsletter wymaga akceptacji Regulaminu newslettera. W ten sposób następuje zawarcie umowy świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 • Zapisując się na newsletter Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza jego znajomość.
 • Zabronione jest podawanie cudzych danych bez ich zgody, np. poprzez podawanie do rejestracji adresu mailowego nienależącego do osoby, która go podaje.
 • Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia z listy subskrybentów jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%.
Przedmiot usługi
 • Przedmiotem usługi newsletter jest przesyłanie materiałów i informacji o tematyce prawnej i biznesowej, w tym także o charakterze marketingowym i handlowym, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przy zapisie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
Zapisanie się i wypisanie z Newslettera
 • W celu skorzystania z newslettera należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet poprzez przeglądarkę internetową, zapisać się poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie adresu mailowego, zaakceptować Regulamin poprzez znaczenie checkboxa przy komunikacie o zapoznaniu się z regulaminami i klauzulą informacyjną i kliknąć zapisuję się na newsletter.
 • Użytkownik może wypisać się z Usługi w każdej chwili, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie tej usługi, można tego dokonać klikając w link na dole wiadomości lub za pośrednictwem wiadomości mailowej z taką informacją na radca@mszczypa.pl.
Postępowanie reklamacyjne
 • Reklamacje należy składać mailowo na adres radca@mszczypa.pl przedstawiając jej powód, w celu ulepszenia usługi.
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, a składający będzie o niej poinformowany również mailowo, na adres, z którego się kontaktuje.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w usłudze newsletter dostępne są w klauzuli informacyjnej.
Zmiany Regulaminu Newslettera
 • Regulamin może być zmieniany w celu dostosowania zmian w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w razie zmian w funkcjonowaniu newslettera.
 • Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia i będzie on wiązać Użytkowników o ile w tym terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji nie wypiszą się z newslettera.
 • Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Regulamin programów/kursów

Definicje:

 1. Usługodawca – usługodawcą programów/kursów dostępnych na stronie mszczypa.pl jest Mateusz Szczypa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Szczypa Kancelaria Radcy Prawnego,
 2. Program/kurs – usługa polegająca na przesłaniu materiałów na wskazany adres email. Ilość oraz tematyka przesyłanych materiałów zależy od tematyki programu, ale mogą to być przede wszystkim arkusze kalkulacyjne, ankiety. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 3. Użytkownik – osoba, która zapisała się do udziału w konkretnym programie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin programów/kursów.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady świadczenia usługi programu/kursu (dalej łącznie „program”) na stronie mszczypa.pl drogą elektroniczną, zapisywanie i wypisywanie się oraz tryb postępowania reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie mszczypa.pl i link do niego wysyłany jest w pierwszej wiadomości co umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • Zapisanie się na newsletter wymaga akceptacji Regulaminu programów/kursów. W ten sposób następuje zawarcie umowy świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 • Zapisując się na newsletter Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza jego znajomość.
 • Zabronione jest podawanie cudzych danych bez ich zgody, np. poprzez podawanie do rejestracji adresu mailowego nienależącego do osoby, która go podaje.
 • Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia z listy subskrybentów, a tym samym usunąć Użytkownika z programu, jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%.

Przedmiot usługi

 • Przedmiotem usługi jest przygotowywanie przez Usługodawcę i przesyłanie Użytkownikom materiałów poświęconych konkretnemu programowi wraz z materiałami dodatkowymi takimi jak np. arkusze kalkulacyjne czy ankiety.
 • Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony, co oznacza, iż po przesłaniu materiałów przewidzianych w danym programie, Usługodawca może przesłać inne materiały (w tym materiały marketingowe), która uzna za przydatne dla osoby, która zapisała się do określonego programu.
 • Materiały przesyłane w ramach programów mogą mieć charakter marketingowy.

Zapisanie się i wypisanie z programu

 • W celu skorzystania z udziału w programie należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet poprzez przeglądarkę internetową, zapisać się poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie adresu mailowego, zaakceptować Regulamin poprzez znaczenie checkboxa przy komunikacie o zapoznaniu się z regulaminami i klauzulą informacyjną i kliknąć dołączam do programu lub inne podobne określenie użyte na przycisku w celu dołączenia.
 • Użytkownik może wypisać się z programu w każdej chwili lub zostać z niej usunięty jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie tej usługi. Wypisać się z programu można klikając w link na dole wiadomości lub za pośrednictwem wiadomości mailowej z taką informacją na radca@mszczypa.pl.
Postępowanie reklamacyjne
 • Reklamacje należy składać mailowo na adres radca@mszczypa.pl przedstawiając jej powód, w celu ulepszenia usługi.
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, a składający będzie o niej poinformowany również mailowo, na adres, z którego się kontaktuje.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej.
Zmiany Regulaminu programów
 
 • Regulamin może być zmieniany w celu dostosowania zmian w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w razie zmian w funkcjonowaniu programów.
 • Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia i będzie on wiązać Użytkowników o ile w tym terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji nie wypiszą się/zrezygnują z udziału w programie.
 • Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z udziału w programie, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Regulamin Programu ZUS

Definicje:

 1. Usługodawca – usługodawcą programów/kursów dostępnych na stronie mszczypa.pl jest Mateusz Szczypa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Szczypa Kancelaria Radcy Prawnego,
 2. Program ZUS – usługa polegająca na darmowej konsultacji oraz przesłaniu materiałów na wskazany adres email, obejmująca mini kurs.
 3. Użytkownik – osoba, która zapisała się do udziału w konkretnym programie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin programów/kursów.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady świadczenia usługi programu (dalej „Program ZUS”) na stronie mszczypa.pl drogą elektroniczną, zapisywanie i wypisywanie się oraz tryb postępowania reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie mszczypa.pl i link do niego wysyłany jest w pierwszej wiadomości co umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 • Zapisanie się wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. W ten sposób następuje zawarcie umowy świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 • Zapisując się na newsletter Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza jego znajomość.
 • Zabronione jest podawanie cudzych danych bez ich zgody, np. poprzez podawanie do rejestracji adresu mailowego nienależącego do osoby, która go podaje.
 • Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia z listy subskrybentów, a tym samym usunąć Użytkownika z programu, jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%.

Przedmiot usługi

 • Przedmiotem usługi jest przygotowywanie przez Usługodawcę i przesyłanie Użytkownikom materiałów poświęconych konkretnemu programowi wraz z materiałami dodatkowymi takimi jak np. arkusze kalkulacyjne czy ankiety.
 • Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony, co oznacza, iż po przesłaniu materiałów przewidzianych w danym programie, Usługodawca może przesłać inne materiały (w tym materiały marketingowe), która uzna za przydatne dla osoby, która zapisała się do określonego programu.
 • Materiały przesyłane w ramach programów mogą mieć charakter marketingowy.

Zapisanie się i wypisanie z programu

 • W celu skorzystania z udziału w programie należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet poprzez przeglądarkę internetową, zapisać się poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie adresu mailowego, zaakceptować Regulamin poprzez znaczenie checkboxa przy komunikacie o zapoznaniu się z regulaminami i klauzulą informacyjną i kliknąć dołączam do programu lub inne podobne określenie użyte na przycisku w celu dołączenia.
 • Użytkownik może wypisać się z programu w każdej chwili lub zostać z niej usunięty jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie tej usługi. Wypisać się z programu można klikając w link na dole wiadomości lub za pośrednictwem wiadomości mailowej z taką informacją na radca@mszczypa.pl.
Postępowanie reklamacyjne
 • Reklamacje należy składać mailowo na adres radca@mszczypa.pl przedstawiając jej powód, w celu ulepszenia usługi.
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, a składający będzie o niej poinformowany również mailowo, na adres, z którego się kontaktuje.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej.
Zmiany Regulaminu programów
 
 • Regulamin może być zmieniany w celu dostosowania zmian w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w razie zmian w funkcjonowaniu programów.
 • Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia i będzie on wiązać Użytkowników o ile w tym terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji nie wypiszą się/zrezygnują z udziału w programie.
 • Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z udziału w programie, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami na stronie mszczypa.pl

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Szczypa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Szczypa Kancelaria Radcy Prawnego, NIP: 6423233766.
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy: radca@mszczypa.pl
 3. Administrator przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. Zbieranie danych kontaktowy – na stronie mszczypa.pl dostępne są formularze kontaktowe, w których osoby zainteresowane kontaktem mogą podać swoje dane (przede wszystkim adres email, który jest niezbędny do kontaktu) i umówić konsultację. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. świadoma zgoda osoby, której dane dotyczą. Administrator przetwarza dane kontaktowe w tym zakresie przez okres, przez jaki pozostaje w kontakcie z osobą, której dane dotyczy a następnie je usuwa. Ponadto, Administrator przetwarza dokumenty księgowe związane z udzieleniem porady przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, ale nie dłużej niż 10 lat od daty świadczenia porady prawnej,
  2. Newsletter – przetwarzanie danych osobowych osób, które zapisały się na newsletter odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1. lit. a) RODO. Zapisujący się na newsletter podają swój adres mailowy, na który przesyłane są materiały zgodne z Regulaminem newslettera. Osoby zapisujące się na newsletter mogą wypisać się z niego w każdej chwili, klikając w link na końcu wiadomości lub kontaktując się z Administratorem: radca@mszczypa.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ich usunięcia poprzez kliknięcie w link o zaprzestawniu subskrypcji lub zgłoszenia Administratorowi chęci usunięcia przez osobę, której dotyczą. Ponadto, Administrator zastrzega możliwość usunięcia z listy subskrybentów jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%.
  3. Pliki cookies – strona mszczypa.pl przetwarza pliki cookies, które mogą stanowić dane osobowe. Możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym jak działają pliki cookies na tej stronie znajdziesz w Polityce cookies. Dane osobowe w tym zakresie przetwarzane są na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, możesz odmówić zgody wyłączając pliki cookies w Twojej przeglądarce. Okres przetwarzania tych danych dostępny jest w zakładce poświęconej polityce cookies.
  4. Rejestrowanie sesji użytkownika – dążąc do minimalizacji treści, którymi użytkownicy nie są zainteresowani, Administrator korzysta z wtyczki Hotjar rejestrującej anonimowe sesje użytkowników oraz tworzącej tzw. mapy ciepła. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zbierane dane obejmują nagranie korzystania ze strony, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej, datę i godzinę odwiedzenia strony, źródło wejścia na stronę oraz indywidualny numer przyznawany przez Hotjar. Administrator nie ma możliwości połączenia konkretnego nagrania z osobą która zapisała się do newsletter, programy, lub formularz kontaktowy. Hotjar nie rejestruje tego rodzaju danych, a na zarejestrowanych obrazach te dane są cenzurowane.
  5. Programy – w ramach programów, Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora doczasu ich usunięcia poprzez kliknięcie w link o zaprzestaniu subskrypcji lub zgłoszenia Administratorowi chęciusunięcia danych przez osobę, której dotyczą. Ponadto, Administrator zastrzega możliwość usunięcia z listy subskrybentów jeżeli procent wiadomości wysłanych a nieotwartych przekroczy 25%.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Bank ING (w zakresie realizacji płatności, MailChimp (w zakresie obsługi newslettera oraz programów) Google Analytics, Google Serach Console, The Camels (hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), Google Workspace (w zakresie telekonferencji, ankiet oraz przygotowywanych dokumentach z wykorzystaniem Państwa danych osobowych), Hotjar w zakresie rejestrowania sposobu korzystania ze strony.
 5. Podmioty przetwarzająca mogą przekazywać dane do podwykonawców mających siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wyłącznie do państw, co do których Komisja (UE) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony lub uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności”. Ponadto w zakresie newslettera oraz programów Administrator informuje, iż stosowany do ich obsługi MailChimp korzysta z serwerów znajdujących się w USA, czyli poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże MailChimp dokłada starań w celu oferowania odpowiednich zabezpieczeń, o czym szerzej na stronie https://mailchimp.com/gdpr/
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych,
  3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia swoich danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zakres minimalnych danych osobowych wymaganych do świadczenia poszczególnych usług to przede wszystkim adres email. Jednakże, z formularza rejestracyjnego lub kontaktowego może wynikać także potrzeba wskazania innych danych. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udzielania konsultacji prawnych, wysyłania newslettera lub udziału w jednym z programów.
 8. Na podstawie posiadanych danych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania.