Wykup swoją nieruchomość na własność

Tylko przez rok możesz wykupić nieruchomość, którą posiadasz w użytkowaniu wieczystym. Zostaw maila i sprawdź za darmo, czy wykup dotyczy Twojej nieruchomości i ile będzie kosztował.

Z regulaminem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych zapoznasz się tutaj: regulaminy i klauzula informacyjna

Zajmę się Twoją sprawą od początku do końca:

1

Sprawdzę nieruchomość

Na podstawie numeru księgi wieczystej lub ostatniego pismo ustalającego wysokość opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, za darmo ustalę, czy Twoja nieruchomość spełnia kryteria określone w ustawie.

2

Przygotuję wniosek

Jeżeli będzie to możliwe, przygotuję wniosek do właściwego organu administracyjnego, do którego należy nieruchomość.

3

Reprezentuję Cię w Postępowaniu

Jeżeli to będzie konieczne, będę za Ciebie kontaktował się z tym organem i prowadził sprawę aż do zawarcia umowy.

4

Pomogę w Negocjacjach z Bankiem i Przy Zawarciu Umowy

Dlaczego warto wykupić Nieruchomość?

Użytkowanie wieczyste pozwala na korzystanie z nieruchomości przez określony czas (najczęściej 99 lat), po tym czasie nieruchomość możesz wykupić. Przez cały okres użytkowania płacisz opłatę za korzystanie.

Najczęściej zadawane pytania

Przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli masz inne, zachęcam do kontaktu mailowego.

• przedsiębiorcy (spółki, osoby prowadzące JDG),
• osoby fizyczne np. właściciele garaży,
• spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i mieszkańcy osiedli (w zakresie infrastruktury osiedlowej).

12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Jest to uzależnione od tego, czy chcesz zapłacić raz, czy rozłożyć płatność na raty:

  • w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży
  • w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży,
jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej.

© 2024 Movely. All Rights Reserved.