Spis treści

Spółka z o.o. – Wszystko, co musisz wiedzieć

Jeżeli miałbym streścić w kilku zdaniach wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o. to są to 2 informacje:

 1. niska odpowiedzialność przy relatywnie niskich kosztach działalności,
 2. ale ceną za to jest podwójne opodatkowanie.

Ten artykuł to obszerne kompendium, czytanie go od początku do końca może być uciążliwe, dlatego zacznij od spisu treści, który w wersji mobilnej rozwiniesz u góry strony, a w wersji tradycyjnej po lewej stronie i wybieraj tematy, której najbardziej Cię interesują.

Spółka z o.o. - wszystko co musisz wiedzieć przed założeniem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym typem spółki w Polsce. Ten artykuł zawiera najważniejsze informacje na jej temat, ale w podtytułach znajdziesz odnośniki do innych tekstów, w których znajdziesz pogłębioną analizę i przydatne materiały.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo dobra struktura biznesowa, w której właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa. Ten rodzaj spółki jest popularny wśród małych firm, ponieważ daje pewną ochronę majątku osobistego właścicieli, a jednocześnie wymaga mało formalności i niewielkiego kapitału (kapitał zakładowy to minimum 5 000 zł, więcej o kapitale zakładowym pod tym linkiem).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

Spółka ta ma swoje wady i zalety, które warto poznać przed podjęciem decyzji o jej utworzeniu.

Do najważniejszych wad spółki z o.o. można zaliczyć:

 • podwójne opodatkowanie. Polega ono na tym, że najpierw spółka płaci podatek CIT (9% lub 19% w zależności od dochodów) a od pozostałych środków, przy ich wypłacie kolejny podatek (19%) płaci wspólnik.
 • działalność jest sformalizowana. W określonych sprawach wymagane jest podejmowanie uchwał wspólników, zarząd zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego, a samo rozpoczęcie działalności wymaga umowy notarialnej lub standardowej/typowej, którą można zawrzeć przez internet. Więcej na temat umowy i tego w jaki sposób można ją zawrzeć przez internet, w dalszej części tego artykułu.
 • Pełna księgowość. Dla osób rozważających przejście z jednoosobowej działalności może to być duży minus, bowiem comiesięczne koszty obsługi księgowej będą znacznie wyższe. O ile? To już zależy od konkretnego księgowego, ale należy się spodziewać, że nawet kilkukrotnie.

Największymi zaletami spółki z o.o. są:

 • Ograniczona odpowiedzialność. Jak sama nazwa wskazuje prowadzenie działalności w tej formie co do zasady ogranicza naszą odpowiedzialność do zainwestowanej kwoty. W ten sposób nie ryzykujemy prywatnego majątku (np. domu). Niestety, jeśli zdecydujemy się na bycie członkiem zarządu, nasza odpowiedzialność wzrasta. Jest to jednak temat złożony, który wyjaśniam w części poświęconej odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
 • Niski kapitał zakładowy. Do rozpoczęcia działalności w tej formie potrzebujemy tylko 5 000 zł kapitału zakładowego i teoretycznie, tylko do takiej wysokości wspólnicy ponoszą odpowiedzialność. Dlaczego teoretycznie, wyjaśniam w części poświęconej odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
 • Jeżeli prowadzimy spółkę ze wspólnikiem, w której każdy ze wspólników dysponuje istotnym udziałem (np. po 50%) możemy skorzystać ze zwolnienia z ZUSu.

Czym różni się spółka z o.o. od innych spółek?

Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki osobowe i kapitałowe. Osobowe to przede wszystkim jawna i komandytowa, natomiast kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Różnica polega na tym, że w spółkach osobowych wspólnicy, co do zasadny, ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, a w kapitałowych tylko do zainwestowanego kapitału.

A czym różni się spółka z o.o. od akcyjnej? Akcyjna jest znacznie bardziej sformalizowana, wyższa jest także wysokość kapitału zakładowego (100 000 zł). Przedsiębiorstwa działające w tej formie to przede wszystkim podmioty giełdowe (notowane mogą być tylko przedsiębiorstwa działające w tej formie) oraz duże przedsiębiorstwa, kontrolowane przez wielu właścicieli/akcjonariuszy.

Spółka z o.o. czy JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza)?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności, w której właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jeśli firma nie jest w stanie spłacić swoich długów, wierzyciele nie mogą zająć osobistego majątku właścicieli w celu zaspokojenia tych długów.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo, którego właścicielem i prowadzącym jest jedna osoba. Właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez firmę – nie ma rozdziału, majątek firmy to majątek jej właściciela i odwrotnie, majątek właściciela (np. dom) może podlegać egzekucji komorniczej w razie problemów finansowych.

Jak podjąć decyzję sp. z o.o. czy JDG?

W mojej ocenie należy:

 • zacząć od rozważenia ryzyka związanego z naszą działalnością: czy planujemy zaciągać kredyty, leasingi lub podobne zobowiązania,
 • ocenić ryzyko błędów jakie możemy popełnić, za które będziemy odpowiedzialni (prawdopodobieństwo błędu oraz wysokość ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia),
 • prognozować dochody przedsiębiorstwa, dzięki czemu możemy ustalić np. czy skala podatkowa będzie dla nas korzystnym rozwiązaniem.
 • Jeżeli masz wątpliwości jaka forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, zapraszam na konsultację. Przed rozmową otrzymasz wytyczne jakich informacji potrzebujemy. Dzięki temu temu nasze spotkanie będzie efektywniejsze i prawdopodobnie już na pierwszym spotkaniu uda nam się wybrać formę prawną działalności dopasowaną do Twoich potrzeb.

Kiedy wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przede wszystkim, kiedy w Twojej działalności pojawi się ryzyko bankructwa np.

 • firma szybko się rozwija, przyjmujesz coraz większe zlecenia i masz świadomość, że opóźnienie w płatności z lub brak płatności za jedno z nich pozbawi Cię płynności finansowej;
 • realizujesz ryzykowne inwestycje (np. budowlane) i istnieje obawa, że swoim działaniem możesz wyrządzić znaczne szkody np. w budynku sąsiadującym.

3 podstawowe informacje na temat spółki z o.o.

 1. wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionego kapitału;
 2. członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem, chyba że spełniają przesłanki pozwalające zwolnić się z odpowiedzialności ;
 3. założenie spółki wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł.

Rejestracja i umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby: online lub w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy online jest najszybsze i najprostsze, ale niestety sprowadza się do akceptacji tylko jednego wzoru umowy, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Z tego wpisu dowiesz się na co pozwala umowa spółki zawarta online i jak krok po kroku możesz ją zawrzeć.

Druga forma to forma aktu notarialnego. W przeciwieństwie do rejestracji online, forma aktu notarialnego daje dużo większą swobodę. Oczywiście w granicach nakreślonych przez Kodeks spółek handlowych, ale ciągle daje nam to sporo swobody.

Podstawowymi elementami umowy spółki są:

 1. firma – to nazwa, pod jaką działa spółka. W przeciwieństwie do spółek osobowych, nie musi zawierać imion i nazwisk wspólników, może być dowolna ale koniecznie musi zawierać dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie dopuszczalna jest następująca pisownia: „spółka z o.o.” oraz „sp. z o.o.”. W okresie pomiędzy zawarciem umowy a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego firma zawiera także dopisek „w organizacji”. Przykład: rejestrujemy spółkę DomBud. Rejestrujemy ją jako DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na codzień posługujemy się skrótem DomBud sp. z o.o. W okresie po zawarciu umowy, kiedy oczekujemy na wpis do KRSu i np. zatrudniamy pierwszych pracowników, posługujemy się firmą DomBud sp. z o.o. w organizacji.
 2. siedziba spółki – trzeba wiedzieć, że siedziba spółki to nie jej adres! Siedzibą jest tylko miejscowość. Oznacza to, iż wskazując w umowie spółki siedzibę np. miasto Warszawa, możemy zmieniać adresy głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w obrębie Warszawy, bez konieczności zmian w umowie czy zgłaszania zmian do rejestru sądowego. Oznaczenie siedziby jest istotne bowiem co do zasady, zgodnie z art. 234 par. 1 KSH zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki (jeżeli z umowy nie wynika inne miejsce). Ponadto, zgodnie z art. 298 KSH powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.
 3. przedmiot działalności spółki – w umowie spółki zawieranej w formie aktu notarialnego można opisać przedmiot działalności własnymi słowami. W mojej ocenie dopuszczalny będzie następujący opis: „Edukacja podatkowa osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę”. Następnie, po zawarciu umowy, składając wniosek o wpis do rejestru sądowego należy w nim określić konkretne kategorie oznaczenia numerycznego PKD. W naszym przykładzie może to być 58.11.Z tj. podklasa obejmująca wydawanie książek oraz 59.11.Z tj. podklasa obejmująca produkcję filmów i programów telewizyjnych. Dzięki temu, w przyszłości, możemy realizować ten sam cel (edukacja podatkowa) nowymi metodami, aktualizując wpis w rejestrze sądowym, bez konieczności zmiany umowy spółki! Zawierając umowę spółki w systemie internetowym, musimy posługiwać się wyłącznie kodami PKD.
 4. wysokość kapitału zakładowego – nie może być mniejszy niż 5 000 zł!
 5. określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – zwykle TAK. Art. 154 par. 2 KSH stanowi, iż wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. W konsekwencji, najczęściej przyjmuje się wartość udziału na 50 zł i w konsekwencji mamy do podziału 100 udziałów. Nie spotkałem jeszcze spółki z o.o. w której byłoby 100 udziałowców. Zwykle wspólników jest mniej i posiadają więcej niż jeden udział.
 6. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – w tym miejscu należy wymienić wspólników, wskazać liczbę przysługujących im udziałów oraz sumę wartości tych udziałów. Dotyczy to „normalnych” udziałów, ale wspólnicy mogą obejmować także udziały uprzywilejowane. Więcej na temat możliwości jakie dają udziały uprzywilejowane, znajdziesz w tym wpisie poświęconym umowie spółki.
 7. czas trwa spółki – powinien być określony tylko w tych przypadkach, kiedy powołujemy spółkę na określony czas. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołana nie tylko na czas nieokreślony, ale także do wykonania konkretnego zadania. Takie spółki celowe są powoływane np. przy ryzykownych projektach deweloperskich. Ze względów praktycznych, w umowach oraz rejestrze zwykle rejestruje się spółki na czas nieoznaczony, ponieważ rejestracja na czas oznaczony wymagałaby wskazania konkretnego okresu np. 5 lat. Znacznie wygodniej jest zatem wskazać, iż spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony a jako przesłankę do jej rozwiązania wskazać wykonanie konkretnej inwestycji. Zainteresowanych korzyściami wynikającymi ze spółki celowej, zapraszam do tego wpisu.

Proszę pamiętać, że dopuszczalne są tylko te dwie formy zawarcia umowy spółki. Jeżeli wspólnicy dokonają zawarcia umowy w formie pisemnej, taka spółka nie zostanie zarejestrowana. Konieczna jest jedna z dwóch powyższych form.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5 000 zł. Górnej granicy nie ma.

Mówimy o polskim systemie prawnym, dlatego nie powinno być zaskakujące, iż kapitał zakładowy musi być wyrażony w walucie polskiej i w określonej kwocie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 1. jak ustalić potrzebny kapitał zakładowy w spółce z o.o jeżeli dopiero ją zakładasz,
 2. jak zwiększyć kapitał zakładowy jeżeli już prowadzisz działalność w formie sp. z o.o znajdziesz te informacje we wpisie poświęconym kapitałowi zakładowemu spółki z o.o.

Odpowiedzialność za długi spółki z o.o.

Spółka z o.o. – kto odpowiada za długi? Odpowiedzialność wspólników i zarządu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, w której odpowiedzialność członków jest ograniczona do wysokości ich inwestycji w spółkę. Oznacza to, że jeśli spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów, jej wspólnicy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Nie oznacza to jednak, iż za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada nikt – odpowiadają członkowie zarządu, którymi zwykle są wspólnicy spółki. Nie oznacza to jednak, iż odpowiedzialności nie można uniknąć.

Zgodnie z art. 299 KSH odpowiedzialność członków zarządu tej spółki, ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania, dopiero w momencie kiedy próba egzekucji z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Ponadto odpowiedzialność ta jest solidarna, co oznacza, iż w takim samym zakresie jak spółka odpowiadają wszyscy członkowie zarządu. NIE jest tak, że np. najpierw odpowiada prezes, a później kolejni członkowie zarządu. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce stała się nieskuteczna, a wiemy, że jeden z członków zarządu dysponuje prywatnym majątkiem, możemy wszcząć egzekucję tylko z jego majątku.

Członek zarządu może jednak od tej odpowiedzialności się uwolnić, jeżeli:

 • wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • wykaże, że we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, ale członek zarządu wykaże, że niezgłoszenie nastąpiło nie z jego winy,
 • wykaże, że wierzyciel nie poniósł szkody, mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Kwestia dochodzenia roszczeń od członków zarządu jest złożona, poniżej możesz zapoznać się z artykułem, jeżeli starasz się dochodzić od członków lub jeżeli sam jesteś członkiem zarządu i starasz się zabezpieczyć na przyszłość.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. ryzykują jedynie utratę wniesionych do spółki wkładów.
Należy jednak pamiętać, iż w spółkach z o.o. zwykle wspólnicy wchodzą w skład zarządu, którego członkowie odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Niemniej jednak polskie prawo przewiduje pewne sytuacje, w których za długi spółki mogą odpowiadać także jej wspólnicy – jest to temat niszowy, dlatego rozwijam go w odrębnym artykule.

Powstanie i rejestracja spółki z o.o.

Powstanie spółki należy rozpocząć od aktu założycielskiego spółki tj. umowy spółki.

Tak jak pisałem w poprzednich punktach rozpocząć można od podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego lub skorzystać z wzorce w internetowym systemie S24. Porównanie tych form, ich zalet i wad również znajdziesz w powyższych punktach.

Po zawarciu umowy przechodzimy do wniosku o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy według siedziby spółki.

Do czasu wpisania spółki do KRS działamy w formie spółki w organizacji. Działamy w tej formie do czasu zarejestrowania spółki przez sąd rejestrowy i nadania jej numeru KRS.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub po porostu nie masz czasu na rejestrację spółki możesz zlecić to profesjonaliście, klikając poniżej.

Formularz kontaktowy

Możemy porozmawiać o pomyśle na Twoją spółkę, obliczyć konsekwencje podatkowe, oszacować ryzyko i potencjalne korzyści. Wystarczy podać adres email, aby otrzymać szczegóły spotkania.

Firma – oznaczenie spółki z o.o.

Firma – to nazwa, pod jaką działa spółka. W przeciwieństwie do spółek osobowych, nie musi zawierać imion i nazwisk wspólników, może być dowolna ale koniecznie musi zawierać dopisek „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie dopuszczalna jest następująca pisownia: „spółka z o.o.” oraz „sp. z o.o.”. W okresie pomiędzy zawarciem umowy a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego firma zawiera także dopisek „w organizacji”. Przykład: rejestrujemy spółkę DomBud. Rejestrujemy ją jako DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na codzień posługujemy się skrótem DomBud sp. z o.o. W okresie po zawarciu umowy, kiedy oczekujemy na wpis do KRSu i np. zatrudniamy pierwszych pracowników, posługujemy się firmą DomBud sp. z o.o. w organizacji.

PRZYKŁAD dla spółki DomBud

rejestrujemy jako: DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

po zawarciu umowy, zanim zostaniemy wpisani do KRSu posługujemy się: DomBud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

na codzień możemy posługiwać się skrótem: DomBud sp. z o.o.

UWAGA! Nie ma znaczenia, czy piszemy pełną nazwę czy sam skrót ale w okresie przed wpisaniem do KRSu koniecznie piszemy także „w organizacji”.

Najczęstsze błędy przy zakładaniu spółki z o.o.

Opierając się na moim doświadczeniu, wyróżniam następujące błędy:

 • formalne – podczas rejestracji spółki, wspólnikom zdarza się popełnić drobne omyłki pisarskie. O ile pomyłka w nazwie firmy może się zdarzyć (przyjdzie nam funkcjonować pod dziwnie brzmiącą firmą), o tyle literówka w nazwisku czy błąd w numerze PESEL już rodzi kłopoty. Przede wszystkim sąd odmówi nam rejestracji spółki, trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, który wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej oraz przedłuży całą procedurę.
 • niedochowanie terminu – co do zasady zakładając spółkę internetowo z wykorzystaniem systemu S24 mamy tylko 7 dni na złożenie dokumentów we właściwym sądzie rejestrowym. To krótki termin na zebranie i przygotowanie dokumentów. Zakładając działalność w formie tradycyjnej, aktu notarialnego jest on znacznie dłużysz i wynosi 6 miesięcy.
 • merytoryczne – w jednym z poprzednich punktów oraz w artykule poświęconym wyłącznie umowie spolki z oo omówiłem

Majątek spółki z o.o.

składa się z:

 • kapitału zakładowego – stanowiącego tzw. majątek pierwotny,
 • majątku nabytego przez spółkę w czasie jej istnienia.

Jako wkład do majątku spółki mogą być wnoszone środki pieniężne oraz niepieniężne, takie jak:

 • prawo własności (zarówno nieruchomości jak i ruchomości np. linia produkcyjna),
 • prawo użytkowania wieczystego,
 • majątkowe prawa autorskie i własności przemysłowej,
 • papiery wartościowe.

Natomiast wkładu do spółki nie mogą stanowić:

 • prawo dożywocia
 • prawa wynikające z umów najmu, dzierżawy czy leasingu,

Podział zysków w spółce z o.o.

Podstawową formą podziałów zysku jest wypłata dywidendy.

Podział zysków co do zasady następuje w stosunku do liczby udziałów przysługujących wspólnikom. Spotykany jest także podział zysków w stosunku do wartości nominalnej udziałów, ale to rzadkie zjawisko, bowiem dotyczy spółek, w których każdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, co nie jest popularne.

Ponadto, w umowie spółki można uwzględnić udziały uprzywilejowane. Zgodnie z art. 174 § 3 KSH uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa do dywidendy.

Podatki i księgowość w spółce z o.o.

Jako podstawową wadę spółki z o.o. wymienia się podwójne opodatkowanie, polega ono na tym, że:

Najpierw spółka płaci 9% lub 19% podatku od swojego dochodu, a następnie wspólnicy płacą 19% od wypłaconego im zysku spółki.

Opodatkowanie na poziomie spółki

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatku:

 • 19%
 • 9%

Z obniżonej, 9% stawki podatku mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości kwoty 1 200 000 euro. Po przekroczeniu tej wartości, od następnego miesiąca lub kwartału, podatnik jest zobowiązany do stosowania stawki w wysokości 19%.

Możliwość skorzystania z obniżonej stawki nie dotyczy podatników, których przedsiębiorstwa zostały utworzone w sposób określony w art. 19 ust. 1a ustawy o CIT m.in.:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną.

Lista ta jest znacznie dłuższa, ale jej szersze omówienie jest dostępne w artykule poświęconym podatkom oraz w ustawie o CIT.

Opodatkowanie na poziomie wspólników

Opodatkowanie wspólników to 19%. Jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna (a tak jest w większości przypadków) nie może ona skorzystać z żadnej ulgi i musi zapłacić podatek. Oznacza to, że wspólnicy dużych spółek, płacących CIT po stawce 19% z każdej złotówki zarobionej przez spółkę otrzymają maksymalnie 66 grosze.

Stąd rosnąca popularność spółek osobowych (np. komandytowo – akcyjnej) lub innych sposób wypłacania wynagrodzenia ze spółki, o czym więcej w artykule wyłącznie na ten temat.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ZUS. Kiedy spółka z o.o. nie płaci ZUS?

Wspólnicy spółki z o.o. nie płacą ZUSu kiedy spółka ma więcej niż jednego wspólnika

Powyższe zdanie wydaje się niezrozumiałe, bowiem mówiąc o spółce oczekujemy, iż będzie to spółka przynajmniej dwóch podmiotów. Jednakże kodeks spółek handlowych (art. 151 § 1 KSH) stanowi, iż spółka z o.o. może być ustanowiona przez jedną lub więcej osób. Nie ma zatem przeszkód, aby utworzyć jednoosobową spółkę i posiadać w niej 100% udziałów, nie będzie to jednak sposób na uniknięcie ZUSu.

Jeżeli rozważasz sp. z o.o. jako sposób na ograniczenie kosztów (w tym ZUSu) zapoznaj się z tym artykułem i sprawdź jakie inne warunki musi spełnić spółka aby korzystała ze zwolnienia z ZUSu.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Powszechnie rozumiejąc słowo „spółka” czasami trudno zrozumieć, dlaczego kodeks spółek handlowych pozwala na tworzenie spółek jednoosobowych, czyli takich w których jest tylko jeden jedyny wspólnik. Jest to jednak dopuszczalne.

Kiedy jest to korzystne?

Jest to korzystne przede wszystkim ze względu na ochronę majątku. Sp. z o.o. to spółka kapitałowa, zatem w przypadku problemów najpierw odpowiada spółka swoim majątkiem, a później członkowie zarządu. Podsumowując to bezpieczniejsza forma od jednoosobowej działalności.

Czy zawsze jest to korzystne?

Niestety nie.

 • Podstawową wadą takiego rozwiązania jest podwójne opodatkowanie. Oznacza ono, że od dochodu spółki najpierw podatek CIT zapłaci spółka a od wypłaconej dywidendy lub innego wynagrodzenia wspólnik zapłaci PIT.
 • Jednoosobowa spółka z o.o. nie korzysta ze zwolnienia z ZUS (w tym przypadku analogicznie do jednoosobowej działalności, zatem trudno uznać to za wadę).
 • Typowe spółki jednoosobowe mają jednego wspólnika, który jest też jedynym członkiem zarządu – w takich przypadkach czynności prawne pomiędzy spółką a tym wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego.

Zarząd i wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz osoby nieposiadające zdolności prawnej. Członkami zarządu mogą być natomiast tylko osoby fizyczne. Nie jest to zaskakujące, ponieważ zarząd to organ prowadzący sprawy spółki – zajmuje się jej bieżącymi sprawami i reprezentuje w kontaktach z innymi firmami czy urzędami.

Zwykle wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu, także wtedy kiedy jest to wspólnik jednoosobowej spółki z o.o co również jest uzasadnione – spółkę tego rodzaju zawiązują zwykle osoby, które chcą mieć osobisty wpływ na prowadzenie jej spraw, ale dążą do ograniczenia swojej odpowiedzialności majątkowej.

 

Członków zarządu i wspólników różni odpowiedzialność ponoszona za zobowiązania spółki. Wspólnicy, którzy nie są członkami zarządu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności swoim majątkiem prywatnym. W razie bankructwa, tracą zainwestowane środki, ale ich majątek pozostaje bezpieczny. Jeżeli spółka, w razie np. bankructwa, nie posiada środków na pokrycie wszystkich zobowiązań, członkowie zarządu odpowiadają za nie całym swoim prywatnym majątkiem. Mogą tego uniknąć po spełnieniu warunków, o których piszę w artykule dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu.

Zamknięcie spółki z o.o.

Potoczne „zamknięcie spółki” w kodeksie spółek handlowych zostało nazwane likwidacją spółki. Art. 270 KSH przewiduje następujące okoliczności:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki – często pojawiającą się przyczyną rozwiązania spółki jest klauzula, pozwalająca na rozwiązanie spółki w razie utraty koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności, którą zajmował się firma. Więcej tego rodzaju klauzul i przykładów ich zastosowania, zawarłem w poradniku na temat umowy spółki,
 2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
 3. w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 4. ogłoszenie upadłości spółki;
 5. inne przyczyny przewidziane prawem.

Umowa spółki z o.o.

W kontekście umowy kluczowe jest, iż można ją zawrzeć na dwa sposoby:

 • online,
 • w formie aktu notarialnego.

Wariant online, rzeczywiście jest niezwykle wygodny – potrzebujemy komputera z dostępem do internetu oraz podpisu elektronicznego lub zaufanego. Zatem, to forma znacznie szybsza od tej tradycyjnej w formie aktu notarialnego.

Ma jednak podstawową wadę

Umowy zawartej w formie elektronicznej nie można edytować. Decydując się na ten sposób zawierasz umowę w wersji najbardziej typowej i nie korzystasz z wielu możliwości jakie daje tego rodzaju spółka.

Czy wystarczy mi najprostsza umowa?

Dlaczego lepiej skorzystać z tradycyjnej wersji?

 • umowę zawiera się na wiele lat, zamiast skupiać się na opcji najszybszej, lepiej wybrać tę, która najlepiej będzie odpowiadała naszym potrzebom,
 • umowa spółki może zawierać wiele klauzul, które zabezpieczają interesy wspólnika.

Q&A/Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania i co musisz wiedzieć przed założeniem spółki.

Spółka z o.o. jaka to spółka?

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa, czyli taka, która odpowiada majątkiem swoim, a nie wspólników.

Kto może utworzyć spółkę z o.o?

Każdy kto posiada zdolność do czynności prawnych. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne czy stowarzyszenia. Co ważne, można powołać nawet spółkę jednoosobową, czyli taką która ma tylko jednego wspólnika.

Jaki podatek w sp. z o.o?

Spółka płaci 9% lub 19% w zależności od przychodów spółki. Wypłacając zysk spółki, wspólnik również płaci podatek, w wysokości 19%.

Kiedy założyć spółkę z o.o?

Spółka z o.o. będzie korzystna kiedy Twoja firma się rozwija i chcesz ochronić swój osobisty majątek, jak np. dom. Przez wielu stosowana jest także jako forma optymalizacji podatkowej.

Jak zarejestrować spółkę z o.o?

 1. przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki, najpierw należy zawrzeć umowę spółki – można to zrobić internetowo, na wzorcu umowy w systemie S24 lub w formie tradycyjnej tj. aktu notarialnego (o zaletach i wadach każdego z tych rozwiązań, pisałem w tym artykule).
 2. następnie należy złożyć wniosek o wpisanie spółki w KRS (do Krajowego Rejestru Sądowego), niezależnie od formy zawarcia umowy, wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Jeżeli umowę zawarto w formie aktu notarialnego będzie to Portal Rejestrów Sądowych, a jeżeli umowę zawarto online, to wniosek złożymy w tym samym systemie S24.

Kto zarządza spółką z o.o?

Spółką zarządza jej zarząd. Może być jedno lub kilku osobowy. Jeżeli członków zarządu jest więcej niż 1, umowa spółki powinna przewidywać w jaki sposób podejmują oni decyzje.

Jak sprzedać spółkę z o.o?

Sprzedaż spółki to sprzedaż udziałów w tej spółce innemu podmiotowi. Można zrobić to za pośrednictwem internetowego systemu S24 lub w formie pisemnej, ale koniecznie z notarialnie poświadczonymi podpisami!

Kto może reprezentować spółkę z o.o?

Spółkę reprezentuje zarząd, ale umowa spółki może precyzować zasady. Np. z umowy może wynikać, iż prezes zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie, ale członkowie zarządu tylko działając we dwójkę. Można także określić, iż do pewnej kwoty (np. 1 000 000 euro) każdy z członków może funkcjonować samodzielnie, a powyżej tej kwoty tylko łącznie z prezesem zarządu.

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o?

Nie ma rozwiązań idealnych, ale spółka z o.o. jest kompromisem pomiędzy bezpieczeństwem prowadzenia firmy i prostą strukturą organizacyjną.

Kto kontroluje spółkę z o.o?

wspólnicy, komisja rewizyjna lub rada nadzorcza w następujący sposób:

 • wspólnicy – każdy wspólnik ma prawo osobistej kontroli spółki i polega ona m.in. na osobistym zapoznawaniu się z dokumentami księgowymi spółki oraz żądaniu wyjaśnień od zarządu. To prawo może być ograniczone umową spółki jeżeli została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.
 • po drugie kontrolę prowadzoną przez biegłego rewidenta (wyznaczony w postępowaniu sądowym na wniosek wspólników reprezentujących minimum 1/10 kapitału zakładowego);
 • po trzecie kontrolę sprawowaną przez wyznaczone do tego organy – radę nadzorczą i komisję rewizyjną.

Uwaga! Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powstaje, kiedy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł., a w spółce jest więcej niż 25 wspólników

Jaki kapitał zakładowy spółki z o.o?

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 000 zł i może być wyższy. Zbyt niski kapitał zakładowy może działać hamująco na rozwój firmy, ponieważ firma z niskim kapitałem może być traktowana jako małowiarygodny partner. Bowiem co do zasady, spółka ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości kwoty kapitału zakładowego.

W tym artykule napisałem więcej o roli kapitału zakładowego i czym kierowali się moi klienci podwyższający kapitał zakładowy w swoich firmach.

Zakup spółki z o.o. co sprawdzić?

 • W obrocie istnieje zjawisko „kupowania spółek” co polega na nabywaniu udziałów w zarejstrowanych spółkach i jest popularna z różnych względów, przede wszystkim spółka działa, jest wpisana do wszystkich rejestrów i od razu może prowadzić działalność.
 • Takie rozwiązanie ma także minusy, ponieważ wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia historii firmy, zarówno od strony formalnej, ale także tego w jakim kontekście firma (nazwa spółki) pojawiała się w mediach.

Kto powołuje zarząd spółki z o.o?

Co do zasady członków zarządu powołuje zgromadzenie wspólników spółki, w drodze uchwały, ale umowa spółki może przewidywać inne sposoby powoływania członków zarządu.

Jak w praktyce wygląda ograniczona odpowiedzialność wspólników?

W praktyce, wspólnicy spółki z o.o. wchodzą w skład zarządu i ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiąznia spółki, jeżeli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże jedną z poniższych przesłanek:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości
 • we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Mateusz Szczypa
radca prawny

Ustawa Prawo Przedsiębiorców definiuje pojęcie działalności gospodarczej jako zorganizowanej działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W związku z tym podstawowe kryteria, które definiują JDG [Czytaj dalej…]

UWAGA

Pamiętaj proszę, że powyższy artykuł nie stanowi porady, jest jedynie zbiorem informacji. Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z prawnikiem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego

Umowa najmu lokalu

Z tego wpisu dowiesz się w jaki sposób umowa najmu pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania i pobierzesz darmowy wzór takiej umowy z moimi komentarzami (na samym dole).

Czytaj więcej »